ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΕΠΣ Έβρου
Πρόεδρος:Χατζημαρινάκης Παντελής
Γενικός Γραμματέας:
Διεύθυνση:14ης Μαϊου 34, Αλεξανδρούπολη
Τηλέφωνο:25510-27657, 31364
Fax:25510-23872
Web Site:http://www.eps-evrou.gr/
E-mail:epsevros@otenet.gr