ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
ΕΠΣ Δωδεκανήσου
Πρόεδρος:Διακοφώτης Παναγιώτης
Γενικός Γραμματέας:
Διεύθυνση:Κοδριγκτώνος 42, Ρόδος
Τηλέφωνο:22410-26788, 75111
Fax:22410-22909
Web Site:http://www.epsdod.gr/
E-mail:epsdod@hotmail.com