ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΕΠΣ Λέσβου
Πρόεδρος:Γεώργιος Καραθανάσης (Α' Αντιπρόεδρος)
Γενικός Γραμματέας:
Διεύθυνση:Ε. Βοστάνη 15Α, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο:22510-22210
Fax:22510-42267
Web Site:http://www.epsl.gr/
E-mail:epslesvou@hotmail.com