Αρχική > Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2021 02:00

Η «Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία» (Ε.Π.Ο.), που εδρεύει στην Αθήνα Πάρκο Γουδή ΤΚ 11510 (τηλ. 210 9306000) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με αντικείμενο «Την πρόσληψη αναδόχου για το έργο του σχεδιασμού, ανάπτυξης, λειτουργίας, φιλοξενίας, συντήρησης και εν γένει διαχείρισης του νέου ιστοτόπου (website) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας».

Η Ε.Π.Ο. καλεί όσους ενδιαφέρονται και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 15 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα είναι συντεταγμένη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω.

Οι αναλυτικοί όροι της πρόσκλησης παρέχονται από την Ε.Π.Ο., Πάρκο Γουδή 11510 Αθήνα, τηλ. 2109306000.
  

                                                                      Αθήνα 24 Σεπτεμβρίου 2021


                                                                               ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Ο.

                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                               ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ

                ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ε.                                             ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ