Αρχική > Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής

Απόφαση Πειθαρχικής Επιτροπής

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020 05:34

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε την ακόλουθη απόφαση, αναφορικά με την  πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων στον κ. Αλέξιο Κούγια.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16641/ 28.8.2020 έγγραφο της Ε.Π.Ο. διαβιβάσθηκε στον εγκαλούμενο, Αλέξιο Κούγια του Χρήστου, μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΕΛ, νομίμως και εμπροθέσμως, η υπ’ αριθμ. 14430/ 27.7.2020 πειθαρχική δίωξη που ασκήθηκε αυτεπάγγελτα από τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, και κλήση της παρούσας Επιτροπής για απολογία του κατά τη δικάσιμο της 3ης.9.2020, οπότε και αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται πειθαρχικώς στις διατάξεις των άρθρων 20Α παρ. 1, 2α,β,δ,3, 4, 25 παρ. 1 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και φέρεται ότι τελέσθηκε στις 03.7.2020 κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ως άνω πειθαρχική δίωξη, καθ’ υποτροπή της 44/ 2019 απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ.

Η Πειθαρχική Επιτροπή απαλλάσσει τον εγκαλούμενο για το αναλυτικά αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ