Αρχική > Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων (11/6)

Αποφάσεις Επιτροπής Εφέσεων (11/6)

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 03:59

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση του Α.Σ. ΡΟΔΟΣ 1968 και του Αθανασίου Ναλμπάντη κατά της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του Λάζαρου Πουλιάνου κατά της υπ’ αριθ. 30/23-3-2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Άρτας. Εξαφανίζει εν μέρει την εκκαλουμένη που δέχθηκε ότι ο εκκαλών τέλεσε την πράξη της απειλής καθώς και την επιβληθείσα ποινή της. Αποφαίνεται ότι ο εγκαλούμενος Λάζαρος Πουλιάνος τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1δ Ι του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Επιβάλλει σ’ αυτόν ποινή αποκλεισμού οκτώ (8) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή 500 ευρώ.

Δέχεται τυπικά και κατ΄ ουσίαν την έφεση Σπυρίδωνα Πουλιάνου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Άρτας, κατά της υπ’ αριθ. 30/2018 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Άρτας. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη ως προς τη διάταξη με την οποία επεβλήθη στον εκκαλούντα η πειθαρχική ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο του που χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και / ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων για τέσσερα (4) έτη και χρηματική ποινή τριακοσίων (300) ευρώ. Αποφαίνεται ότι ο εγκαλούμενος Σπυρίδωνας Πουλιάνος του Λαζάρου τέλεσε την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 19 του Π.Κ. ΕΠΟ (απειλή κατά αξιωματούχου αγώνα). Επιβάλλει σ’ αυτόν:
α. ποινή απαγόρευσης εισόδου στο γήπεδο και στον περιβάλλοντα χώρο του που χρησιμοποιείται από την ομάδα για την στάθμευση αυτοκινήτων και / ή για την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων για τρία (3) έτη και
β. χρηματική ποινή διακοσίων ευρώ (200).

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ