Αρχική > Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου (13/7)

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου (13/7)

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 04:00
Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.


Απόφαση 77/2017

Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 69/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Βέροια μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Roberto Miguel Battion, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ' αριθ. 225/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Απόφαση 78/2017
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Καλλιθέα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Ricardo Silva Faria, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 231/2017 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ., την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Απόφαση 79/2017
Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 68/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Στέργιου Ψιάνου, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ' αριθ. 222/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

Απόφαση 80/2017
Ενεργοποιεί την επιβληθείσα με την υπ’ αριθ. 70/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών σε βάρος της ΠΑΕ Νέος Αχαρναϊκός μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του ποδοσφαιριστή Χρήστου Τζιώρα, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ' αριθ. 223/2017 απόφασής της Α’ Ε.Ε.Ο.Δ της ΕΠΟ, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ