Αρχική > Ε.Π.Ο. > Εκπαίδευση προπονητών > Σχολές επανεξέτασης

Σχολές επανεξέτασης

Δευτέρα, 07 Μαΐου 2012 12:00

 

Η ίδρυση κάθε σχολής επανεξέτασης ανακοινώνεται από το site της ΕΠΟ και οι υποψήφιοι προπονητές οφείλουν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω ειδικών συνδέσμων. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων οι προπονητές που έχουν επιλεγεί ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το αρμόδιο τμήμα.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν (χωρίς να έχουν αποστείλει έγγραφη ειδοποίηση), θεωρείται ότι συμμετέχουν σε αυτή και χάνουν τη μια από τις δυο επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.

Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο φορές το μάθημα (ισχύει για σχολές προπονητών που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά την 1η Ιουλίου 2019). Η επανεξέταση πραγματοποιείται εντός των δύο (2) επόμενων ετών από τη λήξη των μαθημάτων της σχολής.

Η ΕΠΟ θέτει σε λειτουργία το πρόγραμμα των σχολών επανεξετάσεων UEFA-Pro, UEFA-A, UEFA-B, UEFA-C.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

UEFA C

1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
1η θεωρία ή διαιτησία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η θεωρία ή διαιτησία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

National C PLUS

1η πρακτική: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η πρακτική: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
1η θεωρία ή διαιτησία: 150 € (100 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η θεωρία ή διαιτησία: 75 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 25 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

National C Futsal

1η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA B

1η πρακτική: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η πρακτική: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
1η θεωρία ή διαιτησία: 200 € (125 € υπέρ Ε.Π.Ο., 75 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η θεωρία ή διαιτησία: 100 € (50 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

UEFA Futsal B

1η πρακτική: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 175 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

National C Goalkeeper

1η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 75 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA B Goalkeeper

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA B+C Goalkeeper

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Elite Youth Β

1η πρακτική: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 200 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 100 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA A Goalkeeper

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA A
1η πρακτική: 250 € (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
1η θεωρία ή διαιτησία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο. (150 € υπέρ Ε.Π.Ο., 100 € υπέρ Ε.Π.Σ.)
2η θεωρία ή διαιτησία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο. (75 € υπέρ Ε.Π.Ο., 50 € υπέρ Ε.Π.Σ.)

UEFA A+B

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Elite Youth A

1η πρακτική: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 250 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 125 € υπέρ Ε.Π.Ο.

UEFA Pro

1η πρακτική: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η πρακτική: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο.
1η θεωρία ή διαιτησία: 300 € υπέρ Ε.Π.Ο.
2η θεωρία ή διαιτησία: 150 € υπέρ Ε.Π.Ο. 

   
 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Volton
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Coffe Berry
 • Digital Minds
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • Medicin