Αρχική > Ε.Π.Ο. > Διαδικασία πρόσληψης > Ανοικτές θέσεις εργασίας

Ανοικτές θέσεις εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη συμπληρωμένη αίτηση, την πράξη συναίνεσης, καθώς και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την κάθε θέση, όπως αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@epo.gr (υπόψη Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Αίτηση
Πράξη συναίνεσης

Δεν υπάρχουν ανοικτές θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ