Αρχική > Ε.Π.Ο. > Διαδικασία πρόσληψης

Διαδικασία πρόσληψης

1) Αναγγελία κενής θέσης και υποβολή αίτησης
Οι νέες θέσεις εργασίας αναγγέλλονται στον ιστότοπο της ΕΠΟ.
Η αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλεται σύμφωνα με τις αναγραφόμενες οδηγίες και εξετάζεται η πληρότητα τους, βάσει των κριτηρίων της θέσης επιλογής.
Θα ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αίτησής σας.


2) Συνέντευξη πρώτου σταδίου
Προσωπική συνέντευξη για να αποκτήσουμε μία εικόνα για τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τα επιτεύγματα σας που ταιριάζουν με το προφίλ της θέσης για την οποία αιτηθήκατε


3) Συνέντευξη δεύτερου σταδίου
Προσωπική συνέντευξη και τεχνική αξιολόγηση σύμφωνα με τις ικανότητες και εμπειρίες που ταιριάζουν με την θέση για την οποία αιτηθήκατε.

4) Προσφορά θέσης
Επιβεβαίωση καταλληλότητας και προσφορά εργασίας για συμμετοχή στην ομάδα μας

 

   
 • ΟΠΑΠ
 • VODAFONE
 • Nike
 • Volton
 • Avance
 • Prince Oliver
 • Coffe Berry
 • Digital Minds
 • AMISTIM
 • Ostracon
 • Medicin