Αρχική > Regions' Cup > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά UEFA Regions' Cup

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 10:00

 


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ UEFA REGIONS' CUP ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 - 2019

1. Δήλωση Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

2. Αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας του Προπονητή καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που περιγράφει το Άρθρο 8 της Προκήρυξης, υποχρεούστε να τα αποστείλετε στην Ε.Π.Ο..

3. Παραχωρητήριο γηπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο γήπεδο, έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβει Άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια.

4. Καταστάσεις Υγείας Η μία (1) από τις δύο (2) πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας με courier υποχρεωτικά, εάν δε είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι. Το έντυπο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο.

5. Βεβαίωση Χορηγών: η κάθε Ε.Π.Σ. οφείλει να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή, για την έγκριση τυχόν διαφήμισης/σεων και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την/τις διαφήμιση/σεις στις στολές των ποδοσφαιριστών της, (άρθρο 14 παρ.4 δ του Κ.Α.Π.), η οποία θα επιδεικνύεται στον Διαιτητή του Αγώνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσες Ομάδες δεν αποστείλουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής, έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για την διοργάνωση του Regions' Cup.

 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ