Αρχική > Ε.Π.Ο. > Ταυτότητα τριετίας

Ταυτότητα τριετίας

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 01:00

Διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας προπονητή UEFA και ΕΠΟ

Οι ταυτότητες τριετίας προπονητών UEFA και ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το τμήμα Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ. Η διαδικασία και η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου και τις σχετικές διατάξεις του Convention 2015. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των παραπάνω Κανονισμών δικαίωμα εργασίας σε σωματείο έχουν μόνο οι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας σε ισχύ.

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (κάντε κλικ ΕΔΩ)
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου               
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ή πιστοποιητικού παρακολούθησης*    
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 €***
8) Υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2012
***Η ΠΔΕ στη συνεδρίαση της 2.3.2017 αποφάσισε την αναλογική καταβολή παραβόλων από όσους προπονητές κατηγορίας διπλώματος UEFA B και C επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά μητρώο -δηλαδή αιτηθούν έκδοση ταυτότητας τριετίας με λήξη ισχύος 31.12.2018- τα έτη 2017 και 2018, προερχόμενοι από σχολές προπονητών που ολοκληρώθηκαν εντός των δύο παραπάνω ετών. Οι συγκεκριμένοι προπονητές εάν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός του 2017 οφείλουν να καταβάλουν το παράβολο των 120 € (60 € υπέρ ΕΠΣ και 60 € υπέρ Ε.Π.Ο.) και εντός 2018 το παράβολο των 60 € (30 €+30 €).

Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Φάκελος με δικαιολογητικά που αποστέλλεται σε άλλη ΕΠΣ ή απευθείας στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ δε θα γίνεται δεκτός.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας συνεχίζεται κανονικά για όσους δεν έχουν έως τώρα αποκτήσει το μοναδικό αριθμό μητρώου ταυτότητας.

Δικαίωμα δωρεάν εγγραφής στο πρόγραμμα UEFA TactX

Οι προπονητές που θα ακολουθήσουν με επιτυχία τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας τριετίας, έχουν τη δυνατότητα δωρεάν εγγραφής, για τον πρώτο χρόνο, στο πρωτοποριακό προπονητικό πρόγραμμα της UEFA, το TactX (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα «Ε.Π.Ο., Τεχνική & Αναπτυξιακή Επιτροπή/Προπονητές, UEFA TactX».

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ