Αρχική > Regions' Cup > Προκήρυξη

Προκήρυξη

Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018 09:37

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το καταστατικό της.
2. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. όπως αυτές θα ισχύουν κατά την έναρξη του παρόντος Πρωταθλήματος Κυπέλλου UEFA Regions' Cup
3. Την από 01.02.2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. Νο 07.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου UEFA Regions' Cup
περιόδου 2018-2019

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στην διοργάνωση του Κυπέλλου UEFA Regions' Cup.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου UEFA Regions' Cup, ανήκει στην Επιτροπή Διοργανώσεων ( εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο..

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής

Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου UEFA Regions' Cup, διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3. Δήλωση Συμμετοχής / Έναρξη

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 την Δήλωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά, συνοδευόμενη με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας του Προπονητή καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που περιγράφει το Άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης, υποχρεούστε να τα αποστείλετε στην Ε.Π.Ο..
Παραχωρητήριο γηπέδου, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο γήπεδο έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβει Άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια.
Καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών, η μία (1) από τις δύο (2) πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας να αποσταλεί με courier υποχρεωτικά, εάν δε είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι. Το έντυπο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Π.Ο..
Βεβαίωση Χορηγών, η κάθε Ε.Π.Σ. οφείλει να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή, για την έγκριση τυχόν διαφήμισης/σεων και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την/τις διαφήμιση/σεις στις στολές των ποδοσφαιριστών της, (άρθρο 14 παρ.4 δ του Κ.Α.Π.), η οποία θα επιδεικνύεται στον Διαιτητή του Αγώνα.

Χωρίς την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Ως ημερομηνία έναρξης των αγώνων ορίζεται η Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018. Η ημερομηνία κλήρωσης των αγώνων ορίζεται η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018.

Άρθρο 4. Συμμετοχή Ομάδων / Όμιλοι

α. Στους αγώνες του εν λόγω Πρωταθλήματος θα λάβουν μέρος οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των κάτωθι Ε.Π.Σ. που δήλωσαν ενδιαφέρον και είναι οι εξής:

1. ΕΠΣ ΑΡΤΑΣ
2. ΕΠΣ ΔΡΑΜΑΣ
3. ΕΠΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
4. ΕΠΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
5. ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ
6. ΕΠΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ
7. ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
8. ΕΠΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
9. ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
10. ΕΠΣ ΞΑΝΘΗΣ
11. ΕΠΣ ΧΑΝΙΩΝ

β. Οι Ομάδες των ανωτέρω Ε.Π.Σ. που δήλωσαν ενδιαφέρον, διαχωρίστηκαν σε δύο Ομίλους, με γεωγραφικά κριτήρια ως ακολούθως:

1ος Όμιλος: Δράμας, Θράκης, Κοζάνης, Λάρισας, Μακεδονίας, Ξάνθης.

2ος Όμιλος: Άρτας, Εύβοιας, Ηπείρου, Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Χανίων.

Άρθρο 5. Σύστημα διεξαγωγής αγώνων / Τελικός Αγώνας

Οι αγώνες κάθε γύρου θα είναι μονοί και θα διεξαχθούν με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω:
α. Στον 1ο Όμιλο, θα διεξαχθούν τρεις (3) αγώνες μετά από κλήρωση, με γηπεδούχο την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη, και θα προκριθούν τρεις (3) ομάδες.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ενός αγώνα θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του Άρθρου 20 παρ. 13 του Κ.Α.Π..

Στον 2ο Όμιλο, μετά από κλήρωση θα εξαιρεθεί μια ομάδα, η οποία θα περάσει στην επόμενη φάση άνευ αγώνα.
Στη συνέχεια θα κληρωθούν δυο (2) ζευγάρια, και θα διεξαχθούν δυο (2) αγώνες με γηπεδούχο την ομάδα που κληρώθηκε πρώτη. Θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές, και μαζί με την ομάδα που πέρασε άνευ αγώνα θα προκριθούν τρεις (3) ομάδες.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος ενός αγώνα θα εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του Άρθρου 20 παρ. 13 του Κ.Α.Π.

Οι τρεις (3) ομάδες που προκρίθηκαν σε κάθε Όμιλο, θα αγωνιστούν μεταξύ στους σε μίνι πρωτάθλημα τριών (3) αγώνων, κατόπιν κλήρωσης, σε ουδέτερα γήπεδα, τα οποία θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση της Επιτροπής.

Οι ανωτέρω αγώνες θα διεξαχθούν σε τέσσερις αγωνιστικές ως ακολούθως:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 14-03-2018
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 28-03-2018
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 18-04-2018
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ : Τετάρτη 02-05-2018

Οι δύο πρώτες ομάδες στη βαθμολογική κατάταξη του κάθε Ομίλου, θα αποτελέσουν το ζευγάρι του Τελικού Αγώνα.

β. Ο Τελικός Αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, σε ουδέτερη έδρα που θα οριστεί από την Επιτροπή. Ο κυπελλούχος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Regions' Cup περιόδου 2018-2019.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος θα εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του Άρθρου 20 παρ. 13 του Κ.Α.Π..

Άρθρο 6. Ηλικίες και δικαίωμα συμμετοχής Ποδοσφαιριστών

1. Οι ποδοσφαιριστές που θα απαρτίζουν την ομάδα της Ένωσης θα πρέπει να προέρχονται από τρία (3) τουλάχιστον διαφορετικά Σωματεία.
2. Συμμετέχουν οι ποδοσφαιριστές που δεν υπήρξαν ποτέ επαγγελματίες.
3. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να είναι οποιασδήποτε υπηκοότητας, αλλά θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Ομοσπονδίας και να εμφανίζονται ως ενεργοί για δυο τουλάχιστον έτη χωρίς διακοπή στην ίδια Ένωση, (π.χ. την 1η Αυγούστου 2018, ποδοσφαιριστής που είναι εγγεγραμμένος από την 1η Αυγούστου 2016, ή πριν, έχει δικαίωμα συμμετοχής).
4. Οι ποδοσφαιριστές με βάσει την πρώτη εμφάνισή τους στην διοργάνωση θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας τους και να είναι κάτω των 40 ετών.
α. παράδειγμα για την ηλικία των 19 ετών, (την 1η Αυγούστου 2018, ποδοσφαιριστής που είναι γεννημένος την 1η Αυγούστου του 1999, ή πριν, έχει δικαίωμα συμμετοχής).
β. παράδειγμα για την ηλικία των 40 ετών, (την 1η Αυγούστου 2018, ποδοσφαιριστής γεννημένος την 1η Αυγούστου 1978, ή πριν, έχει δικαίωμα συμμετοχής).
5. Οι ποδοσφαιριστές να έχουν υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, με υποχρέωση της Ομάδας να καταθέσει πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας στην Ε.Π.Ο, το έντυπο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 7. Γήπεδα

Οι αγώνες θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή τεχνικό χλοοτάπητα, τα οποία θα καθορισθούν με υπόδειξη των τοπικών Ε.Π.Σ, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν Άδεια διεξαγωγής αγώνα από την οικεία Περιφέρεια.

Άρθρο 8. Προπονητές

Οι ομάδες που μετέχουν στο Πρωτάθλημα Κυπέλλου UEFA Regions΄ Cup 2018 - 2019 υποχρεούνται να έχουν σύμβαση με Προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA Β τουλάχιστον και για τυχόν Βοηθό Προπονητή δίπλωμα National (UEFA C) τουλάχιστον. Φωτοαντίγραφο του διπλώματος καθώς επίσης και του Δελτίου Πιστοποίησης το οποίο θα εκδίδεται από τις οικείες Ε.Π.Σ., πρέπει να κατατεθούν στην Ε.Π.Ο..

Άρθρο 9.Έξοδα μετακίνησης Ομάδων & Διαιτησίας

Τα έξοδα μετακίνησης του αγώνα των φιλοξενούμενων ομάδων, για είκοσι (20) άτομα, θα καταβάλλονται από τις Ε.Π.Σ. και θα εισπράττονται απολογιστικά από την Ε.Π.Ο.. Επίσης τα έξοδα διαιτησίας των αγώνων θα καλύπτονται από την Ε.Π.Ο.
Οι Διαιτητές των αγώνων θα ορίζονται από όμορες της γηπεδούχου Ε.Π.Σ. και δεν θα εμπλέκονται με τις ΕΠΣ των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Άρθρο 10. Παρατηρητής Αγώνα

Οι Παρατηρητές Αγώνων θα ορίζονται από όμορες της γηπεδούχου Ε.Π.Σ. και δεν θα εμπλέκονται με τις ΕΠΣ των διαγωνιζόμενων ομάδων. Εξαιρούνται οι Ε.Π.Σ. των Νήσων.

Άρθρο 11: Οικονομικά θέματα

Η οικονομική οργάνωση - διαχείριση και ο έλεγχος των αγώνων του Κυπέλλου UEFA Regions΄ Cup 2018 - 2019, ρυθμίζονται αναλογικά με την οικονομική εγκύκλιο της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο., η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, οι δε διατάξεις αυτής συμπληρώνουν την Προκήρυξη αυτή.

Άρθρο 12. Έπαθλα Τελικού Αγώνα

Το Κύπελλο απονέμεται στη νικήτρια ομάδα του Τελικού Αγώνα μαζί με είκοσι πέντε (25) μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα και με βάση το τελετουργικό που έχει αποφασίσει η διοργανώτρια και το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις ομάδες.
Στην ομάδα που μετείχε στον Τελικό Αγώνα απονέμονται είκοσι πέντε (25) μετάλλια.

Άρθρο 13. Τελικές διατάξεις

Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, ή σε περίπτωση αμφιβολίας, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο., ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα Προκήρυξη, θα αποφασίζει μετά από πρόταση της Επιτροπής, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο., στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ