Αρχική > Ε.Π.Ο. > Διεύθυνση Αδειοδότησης > Δήλωση Δέσμευσης

Δήλωση Δέσμευσης

Πέμπτη, 03 Δεκεμβρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 18/04/2018

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενέκρινε για πρώτη φορά την εισαγωγή του Συστήματος Αδειοδότησης των Π.Α.Ε. από την αγωνιστική περίοδο 2004/05. Από την φετινή περίοδο 2017-18 τίθεται σε ισχύ η νέα έκδοση του Εθνικού Εγχειριδίου Αδειοδότησης (έκδοση 2017) σύμφωνα με τις επιταγές της UEFA. Αποστολή του Εθνικού Συστήματος Αδειοδότησης παραμένει η δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για όλες τις ποδοσφαιρικές ομάδες που συμμετέχουν στα Εθνικά πρωταθλήματα και στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Το Εθνικό Σύστημα Αδειοδότησης θα καλύψει τα κριτήρια, όπως καθορίζονται από την UEFA για να εξασφαλιστεί ότι οι ομάδες που λαμβάνουν μέρος στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις ακολουθούν τα ίδια πρότυπα.

Οι κατηγορίες των κριτηρίων που θα πρέπει να πληρούν οι Π.Α.Ε. είναι:

Αθλητικά, Υποδομής, Διοικητικά, Νομικά και Οικονομικά Κριτήρια.

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης θα παραμένει ενημερωμένη για τις εξελίξεις στο πρόγραμμα αδειοδότησης διατηρώντας συστηματική επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα της UEFA και συμμετέχοντας αδιαλείπτως στα σχετικά σεμινάρια. Επίσης, εξασφαλίζουμε ότι όλη η ομάδα εργασίας που ασχολείται ενεργά με το πρόγραμμα είναι άρτια εκπαιδευμένη και κατέχει τα προσόντα που χρειάζονται ώστε να καταστεί δυνατή η επιτυχία του.

Τα ακόλουθα αποτελούν προτεραιότητες για το πρόγραμμα αδειοδότησης:

1. Η οικοδόμηση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις ΠΑΕ που θα είναι επωφελές για όλους.

2. Η τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Αδειοδότησης και των απαιτήσεων του Club Licensing Quality Standard ώστε να διασφαλιστεί η ισονομία όλων των υπό έλεγχο ΠΑΕ.

3. Η άμεση ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκομένων μερών για κάθε αλλαγή στο Κανονιστικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ελέγχου.

4. Ο απόλυτος σεβασμός των κανόνων εχεμύθειας και ανεξαρτησίας από όλους τους εμπλεκόμενους στο πρόγραμμα.

5. Η τήρηση των καταληκτικών ημερομηνιών της UEFA.

6. Η πλήρης εφαρμογή των Κανονισμών των FIFA, UEFA και της ελληνικής νομοθεσίας.

7. Η διαρκής βελτίωση του προγράμματος μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης του προγράμματος, της απόδοσης των εμπλεκομένων προσώπων, της αναγνώρισης ενδεχόμενων προβλημάτων και της άμεσης λήψης μέτρων για την καταπολέμησή τους.

8. Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού και ιδιαιτέρως του Κώδικα συμπεριφοράς.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

   
 • ΟΠΑΠ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Avance
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Metropolitan
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Vdel
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • EthicSport
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ