Αρχική > Κύπελλο Ερασιτεχνών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 07/02/20181. Δήλωσης Συμμετοχής (πρωτότυπη) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά

2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.

3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.

4. Παραχωρητήριο γηπέδου με ευθύνη του Σωματείου που το δηλώνει, ότι το συγκεκριμένο γήπεδο έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για να λάβει άδεια διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια.

5. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου: Το κάθε Σωματείο οφείλει να το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή.

6. Καταστάσεις Υγείας: Η Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών, πρωτότυπη συνοδευόμενη από την βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. για τα Σωματεία της Γ΄ Εθνικής και από τις οικείες Ε.Π.Σ. για τα Σωματεία των Τοπικών πρωταθλημάτων, θα επιδεικνύονται στον Διαιτητή του Αγώνα.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ποδοσφαιριστές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ήδη κατατεθειμένες, τότε το Σωματείο υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Π.Ο. νέα πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, με courier υποχρεωτικά, εάν λόγω απόστασης δεν είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι.

7. Βεβαίωση Χορηγών: Για τους χορηγούς - διαφημίσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών, ισχύει η βεβαίωση που έχει εκδοθεί από την Ε.Π.Ο. για τα Σωματεία της Γ΄ Εθνικής και από τις οικείες Ε.Π.Σ. για τα Σωματεία των Τοπικών πρωταθλημάτων, η οποία θα επιδεικνύεται στον Διαιτητή του Αγώνα.
Σε περίπτωση που υπάρξουν νέοι χορηγοί - διαφημίσεις, τότε το Σωματείο υποχρεούται να αποστείλει στην Ε.Π.Ο., αίτημα έγκρισης για να του χορηγηθεί βεβαίωση.

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως την Τρίτη  27 Μαρτίου 2018, δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το ανωτέρω Πρωτάθλημα.

 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ