Αρχική > Ε.Π.Ο. > Εκπαίδευση προπονητών > Βεβαιώσεις - Διπλώματα προπονητών

Βεβαιώσεις - Διπλώματα προπονητών

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018 02:04


1. Βεβαίωση αξιολόγησης σχολής UEFA/ΕΠΟ

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους διατηρούν το δικαίωμα -με αίτημά τους στο αρμόδιο Τμήμα Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης ΕΠΟ- να παραλάβουν βεβαίωση αξιολόγησης της σχολής, προσκομίζοντας, παράλληλα, απόδειξη κατάθεσης παραβόλου αξίας 70 € μέσω της πλατφόρμας https://paravola.epo.gr  και Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

2. Έκδοση διπλώματος προπονητή UEFA/ΕΠΟ*

Αφορά όλους τους προπονητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σχολές προπονητών.

Δικαιολογητικά
1. Αίτημα του προπονητή μέσω mail (proponites@epo.gr)
2. Yπογεγραμμένη δήλωση  Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)

*Ειδικότερα για τους απόφοιτους ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, απαιτείται η αποστολή πτυχίου και ειδικότητας, προκειμένου να λάβουν (σύμφωνα με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ στη συνεδρίαση 15/10.11.2021) την πιστοποίηση UEFA B.

   
  • ΟΠΑΠ
  • VODAFONE
  • Nike
  • Avance
  • Prince Oliver
  • Coffe Berry
  • Digital Minds
  • AMISTIM
  • Ostracon
  • Medicin