Αρχική > Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου ΕΠΟ 17-3-2017

Αποφάσεις Διαιτητικού Δικαστηρίου ΕΠΟ 17-3-2017

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017 02:59

Το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευταία του συνεδρίαση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

Αριθμός απόφασης 28/2017
Δέχεται αίτηση ποδοσφαιριστή Αντριου Τζέιμς Χογκ περί ενεργοποίησης των κατ' άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π ποινών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ.και την ανταίτηση της ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, με την οποία ζητεί να οριστεί όπως καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή το οφειλόμενο ποσό των 97.146,24 ευρώ σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις.
Ορίζει όπως η επιδικασθείσα με την υπ΄αριθ. 305/2016 απόφαση της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ στον αιτούντα οφειλή, συνολικού ποσού 97.146,24 ευρώ καταβληθεί στον τελευταίο από την καθής ανταιτούσα οφειλέτρια σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέα εκάστη την 1η εκάστου  μηνός, αρχής γενομένης από 1 Απριλίου 2017. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω δόσεις δεν εξοφληθεί άμεσα πλήρως και ολοσχερώς κατά τη δήλη ημέρα καταβολής της απειλούνται σε βάρος της καθής- ανταιτούσας οι κυρώσεις του άρθρου 24 του Κ.Ι.Μ.Π. και οι οποίες θα επιβληθούν και θα ενεργοποιηθούν άμεσα, δυνάμει νέας αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του αιτούντος -ποδοσφαιριστή.

Αριθμός απόφασης 29/2017

Δέχεται αίτηση ποδοσφαιριστή Μίροσλαβ Μάρκοβιτς περί ενεργοποίησης των κατ' άρθρο 24 Κ.Ι.Μ.Π ποινών σε βάρος της ΠΑΕ με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ.και την ανταίτηση της ΠΑΕ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ, με την οποία ζητεί να οριστεί όπως καταβάλει στον αιτούντα ποδοσφαιριστή το οφειλόμενο ποσό των 52.673,672 ευρώ σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις.
Ορίζει όπως η επιδικασθείσα με την υπ΄αριθ. 405/2016 απόφαση της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ. της ΕΠΟ στον αιτούντα οφειλή, συνολικού ποσού 52.673,672 ευρώ καταβληθεί στον τελευταίο από την καθής ανταιτούσα οφειλέτρια σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καταβλητέα εκάστη την 1η εκάστου  μηνός, αρχής γενομένης από 1 Απριλίου 2017. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω δόσεις δεν εξοφληθεί άμεσα πλήρως και ολοσχερώς κατά τη δήλη ημέρα καταβολής της απειλούνται σε βάρος της καθής- ανταιτούσας οι κυρώσεις του άρθρου 24 του Κ.Ι.Μ.Π. και οι οποίες θα επιβληθούν και θα ενεργοποιηθούν άμεσα, δυνάμει νέας αποφάσεως του παρόντος Δικαστηρίου μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του αιτούντος -ποδοσφαιριστή.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ