Αρχική > Regions' Cup > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά UEFA Regions' Cup

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016 01:00

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
UEFA REGIONS' CUP ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016/17


1. Τη Δήλωση Συμμετοχής υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά. (έως 29/3/2016).

2. Αντίγραφο της Σύμβασης Εργασίας του προπονητή με την Ε.Π.Σ., θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., και φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή (κατόχου UEFA B') από την Ε.Π.Ο. (έως 29/3/2016 με φαξ). Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή προπονητή υποχρεούστε να αποστείλετε τα ανωτέρω έγγραφα άμεσα στην Ε.Π.Ο.

3. Παραχωρητήριο γηπέδου (έως 29/3/2016).

4. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητας γηπέδου (έως 29/3/2016).

5. Καταστάσεις Υγείας: την μία (1) από τις δύο (2) πρωτότυπες καταστάσεις υγείας με courier υποχρεωτικά, εάν δε είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι. (έως 29/3/2016). Δεκτό θα γίνεται μόνο το νέο έντυπο που σας έχει αποσταλεί.

6. Βεβαίωση Χορηγών: η κάθε Ε.Π.Σ. οφείλει να υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή Διεθνούς Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου για την έγκριση τυχόν  χορηγού/χορηγών  και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί την/τις διαφήμιση/διαφημίσεις στις στολές των ποδοσφαιριστών της (άρθρο 14 παρ.2 δ του Κ.Α.Π. Ερασ/χνών). (έως 29/3/2016)

 

 

ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Αποστολή
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ