Αρχική > Ε.Π.Ο. > Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Ποδοσφαίρου

Ιδιωτικές Σχολές Εκμάθησης Ποδοσφαίρου

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015 03:00

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημιούργησε Τμήμα Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Ποδοσφαίρου με σκοπό την πιστοποίησή τους, λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 219 (ΦΕΚ Α΄221/13.10.2006), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλημάτων.

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./33565 Απόφαση  των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ Β' 3169/12.12.2013) περί απλούστευσης και προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ/ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Υποβολή αίτησης στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία: Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων: Για την Υπεύθυνη Δήλωση Νο1 πατήστε ΕΔΩ, για την Υπεύθυνη Δήλωση Νο2 πατήστε ΕΔΩ.

Το παράβολο για τη χορήγηση της πιστοποίησης καταλληλότητας, ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων (αρ. 500) ευρώ και κατατίθεται στον λογαριασμό της Ε.Π.Ο. (Τράπεζα Πειραιώς 5082-021433-637). Αντίγραφο του κατατεθέντος παραβόλου θα προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161,
ΤΚ 11510, Αθήνα) εντός των ακολούθων ωρών: Δευτέρα-Πέμπτη 08:30-16:00, Παρασκευή 08:30-15:30. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μιχαήλ Κουτσούρη (email: mkouts@epo.gr).

   
ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Αποστολή
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ