Αρχική > Πρωτάθλημα Πρωταθλητριών ΕΠΣ > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 01:00

τελευταία ενημέρωση 18/12/2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Ε.Π.Σ.
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
1.
 Το ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.

3. Βεβαίωση μη οφειλής από την Ε.Π.Σ. που ανήκει.

4. Φωτοτυπία του Δελτίου Πιστοποίησης του Προπονητή από τις Ε.Π.Σ.

5. Παραχωρητήριο γηπέδου.

6. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητα γηπέδου.

7. Καταστάσεις Υγείας:
Την μία από τις δύο πρωτότυπες Καταστάσεις Υγείας θα την στείλετε με courier υποχρεωτικά, εάν λόγω απόστασης δεν είναι δυνατόν να την προσκομίσετε οι ίδιοι.
Την άλλη πρωτότυπη κατάσταση υγείας που θα κρατήσετε, μαζί με την βεβαίωση που θα σας αποστείλουμε, θα τις επιδεικνύετε στο Διαιτητή πριν την έναρξη κάθε αγώνα.

8. Βεβαίωση χορηγών:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση την οποία θα επιδεικνύει στον Διαιτητή, θα μπορεί να χρησιμοποιεί την διαφήμιση στις στολές των ποδοσφαιριστών τους, (Άρθρο 14 παρ. 2 δ του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνών), εκτός εάν έχει βεβαίωση από την οικεία Ε.Π.Σ. την οποία θα πρέπει να μας αποστείλει.

9. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή.

10. Σύνθεση Δ.Σ. των Σωματείων:
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής, έως την Πέμπτη 28/04/2016, δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το Πρωτάθλημα των Πρωταθλητριών Ομάδων των Ε.Π.Σ. περιόδου 2015-2016.

ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Αποστολή
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ