Αρχική > Πρωτάθλημα Γυναικών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Γυναικείων Πρωταθλημάτων

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014 02:00


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, (Α΄, Β΄, και Γ΄) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2016-17


1. Δήλωση Συμμετοχής (Μία πρωτότυπη-να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπο έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά ( μία δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το Σωματείο )
Έως 02/09/2016 για την Α΄ Κατηγορία, 08/09/2016 για τη Β΄ Κατηγορία και 14/09/2016 για τη Γ΄ Κατηγορία.

2. Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας (Μια πρωτότυπη-να αποστολή ταχυδρομικά)
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τη Δήλωση του Σωματείου/Συνυποσχετικό Διαιτησίας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της FIFA, της UEFA και της ΕΠΟ.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

3. Παράβολο
Αντίγραφο της απόδειξης του παράβολου συμμετοχής και βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της ΕΠΟ
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

4.  Σύνθεση Δ. Σ. του Σωματείου
Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας στείλει εγγράφως τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει σε αυτό, κατά το διάστημα της αγωνιστικής περιόδου.
Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής, για όλες τις Κατηγορίες

5.  Άδεια λειτουργίας και παραχωρητήριο γηπέδου
Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας και το παραχωρητήριο του γηπέδου (με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα) που θα δηλώσετε σαν έδρα, θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα, για την καταλληλότητα του αγωνιστικού χώρου.
Έως πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Κλήρωσης, για όλες τις Κατηγορίες

6.  Προπονητές και για τις τρεις Κατηγορίες (Α΄, Β΄, και Γ΄ )
Επικυρωμένο αντίγραφο του «Δελτίου ταυτότητας προπονητή ΕΠΟ» (τριετούς διάρκειας) τουλάχιστον και σε ισχύ,  και φωτοτυπία του Δελτίου Πιστοποίησης
Έως δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες

7.  Κατάσταση Υγείας (Μία πρωτότυπη- να αποσταλεί ταχυδρομικά)
Πρωτότυπη Κατάσταση Υγείας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, με courier υποχρεωτικά, (δεύτερη πρωτότυπη κρατάει το σωματείο)
Έως πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, για όλες τις Κατηγορίες.

8.  Βεβαίωση χορηγών
Το κάθε Σωματείο οφείλει να υποβάλλει αίτημα για την έγκριση οποιουδήποτε χορηγού στην Επιτροπή Πρωταθλήματος και μόνο αν λάβει την απαραίτητη βεβαίωση θα μπορεί να χρησιμοποιεί τη διαφήμιση (Άρθρο 14 παρ 2 του ΚΑΠ Ερασιτεχνών)
Έως πέντε (5) μέρες πριν την έναρξη του πρωτ/τος, εκτός εάν προκύψει αργότερα και άλλος χορηγός, για όλες τις Κατηγορίες

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στις προθεσμίες που αναφέρονται ανωτέρω, δεν θα συμπεριληφθούν στις Κληρώσεις ή δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για τα Γυναικεία Πρωταθλήματα 2016-2017.

 

 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ