Αρχική > Κύπελλο Ερασιτεχνών > Έγγραφα & δικαιολογητικά

Έγγραφα και δικαιολογητικά Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 22/12/2016 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 2ης ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017

 

 

 

•1. Το ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμετοχής υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία υποχρεωτικά.

•2. Βεβαίωση μη οφειλής από το Λογιστήριο της Ε.Π.Ο.

•3. Άδεια λειτουργίας - καταλληλότητα γηπέδου.

•4. Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση Σωματείου:

Το κάθε Σωματείο οφείλει να μας το στείλει συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου με επικυρωμένη την υπογραφή (από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όσα Σωματεία δεν αποστείλουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα οποία θα συνοδεύουν την Δήλωση Συμμετοχής, έως την Πέμπτη 23  Μαρτίου  2017 , δεν θα ορισθούν οι αγώνες τους για το Κύπελλο Ερασιτεχνικών Ομάδων της 2ης Φάσης περιόδου 2016/2017.

 

 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΑΕΡΙΟ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ