Αρχική > Ε.Π.Ο. > Δελτίο πιστοποίησης

Έκδοση δελτίου πιστοποίησης

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014 12:00

τελευταία ενημέρωση 17/10/2017

Το Δελτίο πιστοποίησης προπονητή είναι το μοναδικό έγγραφο από πλευράς των προπονητών, που συνοδεύει τα Δελτία των ποδοσφαιριστών. Χωρίς την κατάθεσή του ουδείς δικαιούται να ασκεί καθήκοντα προπονητή εντός της τεχνικής περιοχής. Σύμφωνα με τον ΚΑΠ, οι διαιτητές των αγώνων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο όσων αναγράφονται στο ΦΑ. Έπίσης, απαγορεύεται ένας ενεργός προπονητής ποδοσφαίρου, δηλαδή κάτοχος ταυτότητας τριετίας σε ισχύ, να εισέρχεται εντός αγωνιστικού χώρου με άλλη ιδιότητα. Τέλος, όλες οι ΠΑΕ και τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητή (βλέπε σχετικά άρθρα 6, 10, 11, 12 και 13 Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου).

Α. Έκδοση Δελτίου πιστοποίησης επαγγελματικών πρωταθλημάτων/Γ΄ Εθνικής/Μικτών ΕΠΣ/Γυναικών

Το Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ είναι αρμόδιο για την έκδοση Δελτίου πιστοποίησης  προπονητή για τις ΠΑΕ Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, για τις ομάδες K-20, Κ-17 και Νέων των επαγγελματικών κατηγοριών, για τα σωματεία Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας, για τις ομάδες των ΕΠΣ που συμμετέχουν στα Πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής Εθνικών ομάδων Νέων και Παίδων και για τα σωματεία που συμμετέχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Γυναικών.
Το Δελτίο πιστοποίησης  αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και εκδίδεται στο όνομα του προπονητή υπέρ του σωματείου που εργάζεται.

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση της ΠΑΕ ή του σωματείου 
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε, ή σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 150 Ευρώ στο ταμείο της ΕΠΟ ή στο λογαριασμό που τηρεί η ΕΠΟ στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637)*
*Με απόφαση της ΕΕ/ΕΠΟ (συνεδρίαση της 13/10/2017), το παράβολο για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητών γυναικείων σωματείων ανέρχεται από 16/10/2017 στα 75€.

Β. Έκδοση Δελτίου πιστοποίησης λοιπών ερασιτεχνικών/τοπικών πρωταθλημάτων 

Οι ΕΠΣ εκδίδουν Δελτίο πιστοποίησης προπονητή για τις ομάδες Ακαδημιών της Γ'  Εθνικής και για τα σωματεία των τοπικών κατηγοριών.

Η Ένωση Σάλας  εκδίδει το Δελτίο πιστοποίησης των προπονητών των ομάδων ποδοσφαίρου Σάλας. 

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018           
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης  στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου/ΠΑΕ.

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ