Αρχική > Ε.Π.Ο. > Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 03/02/2017

1. Διαδικασία και προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών UEFA/ΕΠΟ

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών UEFA Α

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει και στις δύο φάσεις της σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
2. Καταβολή παραβόλου 200 € (100 € υπέρ ΕΠΟ και 100 € υπέρ ΕΠΣ)

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχολής προπονητών UEFA Β

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της Σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα τρία μαθήματα της σχολής.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
2. Καταβολή παραβόλου 150 € (50 € υπέρ ΕΠΟ και 100 € υπέρ ΕΠΣ)

Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχόλης προπονητών UEFA C

Αφορά όσους έχουν συμμετάσχει στα μαθήματα της σχολής και έχουν κριθεί επανεξεταστέοι σε ένα από τα δύο μαθήματα ή και στα δύο εφόσον το ένα μάθημα έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 4 και άνω.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην οικεία ΕΠΣ
2. Καταβολή παραβόλου 100 € (50 € υπέρ ΕΠΟ και 50 € υπέρ ΕΠΣ)

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης σχολών UEFA/ΕΠΟ εκδίδονται αποκλειστικά από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ.

2. Βεβαίωση παρακολούθησης σχόλης UEFA/ΕΠΟ

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους διατηρούν το δικαίωμα -με αίτημά τους στο αρμόδιο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ ή στην οικεία ΕΠΣ- να παραλάβουν βεβαίωση παρακολούθησης της σχολής, προσκομίζοντας, παράλληλα, απόδειξη κατάθεσης παραβόλου αξίας 70 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταβάλουν τα παράβολα έκδοσης πιστοποιητικού παρακολούθησης στους λογαριασμούς που διατηρούν οι ΕΠΣ. Αντιθέτως, τα παράβολα για τη βεβαίωση παρακολούθησης σχολής κατατίθενται αποκλειστικά στο ταμείο της ΕΠΟ ή στο λογαριασμό που τηρεί η ΕΠΟ στην Τράπεζα Πειραιώς (5082-021433-637).

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Ζενίθ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Orbit
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ