Αρχική > Ε.Π.Ο. > Σχολές προπονητών

Λειτουργία σχολών προπονητών ποδοσφαίρου

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2015 12:00

τελευταία ενημέρωση 27/11/2015


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666.
2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής    ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:
1. Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)
2. Προπονητική εμπειρία
3. Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον
3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
4. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου
6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης
7. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα
 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ
2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι   παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο
6. Δίπλωμα προπονητή UEFA-C ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης


Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή
2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο
3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
5. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
6. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους

 
Δομή Σχολών Προπονητών ΕΠΟ

Δίπλωμα UEFA-C
Διάρκεια σχολής 10 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία -πρακτική) 76 ώρες το ελάχιστο
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-B (νέα μορφή)
Διάρκεια σχολής 15 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία - πρακτική) 120 ώρες το ελάχιστο
log -book
Εξετάσεις 2.0 ώρες

Δίπλωμα UEFA-A GOALKEEPING (7 φάσεις)
Διάρκεια 7 Μήνες (19 ημέρες)
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 148 ώρες το ελάχιστο
1η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής.
2η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
3η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
4η φάση: 5 μέρες (32 ώρες) στην έδρα της σχολής (θεωρία και πρακτική)
5η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
6η φάση: 2 μέρες (18 ώρες) στην έδρα της ομάδας (πρακτική και εξέταση)
7η φάση: 1 μέρα (12 ώρες) στην έδρα της σχολής (εξετάσεις)
Log Book
Καθοδήγηση ομάδος 

Δίπλωμα UEFA-A (2 φάσεις)
Διάρκεια 12 + 12 ημέρες το ελάχιστο
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 180 ώρες το ελάχιστο
log -book
Καθοδήγηση ομάδος
Εξετάσεις 4.0 ώρες

Δίπλωμα Pro-UEFA (2 φάσεις)
Διάρκεια 2 χρόνια
Διδακτικές ώρες (θεωρία-πρακτική) 420 ώρες το ελάχιστο
Ανάλυση ομάδων κορυφαίων διοργανώσεων
log-book
Καθοδήγηση ομάδος
Διατριβή
Επίσκεψη σε ομάδα εξωτερικού 3-4 ημέρες
Συμμετοχή σε study group scheme 4 ημέρες
Επίσκεψη 2+2 ημέρες στα εργαστήρια των τμημάτων ΤΕΦΑΑ
Εξετάσεις 6.0 ώρες

Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση αλλά και πλήρη επιτυχία σε όλες τις εξετάσεις της σχολής, για την λήψη του διπλώματος, δικαιούνται δίπλωμα UEFA αντίστοιχο της σχολής που φοίτησαν, βάσει της συνθήκης μεταξύ ΕΠΟ-UEFA 2010, και έχουν το δικαίωμα να εργάζονται σε όλες τις ομάδες των 53 ομοσπονδιών της UEFA, ισότιμα και ισοδύναμα.
Οι συμμετέχοντες με ανελλιπή παρακολούθηση και μετά από την επιτυχή εξέταση σε δύο μαθήματα της σχολής το ελάχιστο, δικαιούνται πιστοποιητικού παρακολούθησης τύπου ΕΠΟ-UEFA, αντίστοιχο της σχολής  φοίτησης τους και αποκτούν δικαίωμα να εργάζονται σε σωματεία και ΠΑΕ της Ελλάδας, όπως ο κανονισμός προπονητών ΕΠΟ προβλέπει.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κανονισμό λειτουργιάς σχολής προπονητών ΕΠΟ.

Παράβολα

Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-C 450,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 25.00 ευρώ    
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-B 575,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 25.00 ευρώ 
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή UEFA-A (μια φάση) 650,00 ευρώ πλέον του δικαιώματος υπέρ Ένωσης 50.00 ευρώ    
Παράβολο συμμετοχής σε σχολή PRO-UEFA (μια φάση) 1.300.00 ευρώ.    
Παράβολο 1ης επανεξέτασης ορίζεται το ποσό των 200€ (100€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 100€ υπέρ Ένωσης)  
Παράβολο 2ης επανεξέτασης ορίζεται το ποσό των 100€ (50€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 50€ υπέρ Ένωσης)  

Όλα τα παράβολα θα καταβάλλονται στον λογαριασμό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, όπου θα διεξαχθεί η σχολή. 


ΣΧΟΛΕΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-Α (2η φάση) στην Κέρκυρα από 20/11 έως 1/12/2015 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Κέρκυρας 26610 39360).

Λειτουργία Σχολής επανεξέτασης προπονητών κατηγορίας UEFA-A και UEFA-B στη Κοζάνη από 1 έως 3/12/2015.

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στην Αλεξανδρούπολη από 3 έως 12/1/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Έβρου 25510 27657).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στην Αλεξανδρούπολη από 16 έως 25/1/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Έβρου 25510 27657).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στον Πειραιά από 29/1 έως 7/2/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Πειραιά 210-4823333).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στην Καρδίτσα από 12 έως 21/2/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Καρδίτσας 24410-23426).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στο Λασίθι από 27/2 έως 7/3/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Λασιθίου 28410-23473).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στη Χαλκίδα από 13 έως 22/3/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Εύβοιας 22210-23038).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στη Θεσσαλονίκη από 26/3 έως 4/4/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Μακεδονίας 2310-284285, 286279).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στη Λιβαδειά από 8 έως 17/4/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Βοιωτίας 22610-22992).

Λειτουργία Σχολής Προπονητών κατηγορίας UEFA-C στην Καστοριά από 2 έως 11/5/2016 (τηλ. επικοινωνίας Ε.Π.Σ. Καστοριάς 24670-83787, 83728).


Ανακοινώσεις

1. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης διοργανώνει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2015, ημέρες Κυριακή και Δευτέρα. Το θεωρητικό κομμάτι των εργασιών θα πραγματοποιηθεί στο Κοβεντάρειο Ίδρυμα Κοζάνης  και στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης και το πρακτικό στα γήπεδα της Ε.Π.Σ. Κοζάνης.  Εκπαιδευτές εκ μέρους της ΕΠΟ έχουν ορισθεί οι κ. Μιχάλης Μητροτάσιος, Χαράλαμπος Μιχαηλίδης και Ευστράτιος Βουτσακέλης και παρατηρητής ο κ. Γεώργιος Παπακώστας. Οι εργασίες θα αρχίσουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 στο Κοβεντάρειο Ίδρυμα Κοζάνης, ενώ στις 30 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 το θεωρητικό κομμάτι θα πραγματοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.

2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας διοργανώνει σχολή ανανέωσης ταυτοτήτων στις 27, 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Οι εργασίες θα αρχίσουν στις 15:00 της 27ης Νοεμβρίου στην αίθουσα του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου (Σταματίου Δεσύλλα 1). Εκπαιδευτές εκ μέρους της ΕΠΟ έχουν ορισθεί οι κ. Μητροτάσιος Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Βουτσακέλης Ευστράτιος και παρατηρητής ο κ. Σουλάνης Κωνσταντίνος (τηλ. ΕΠΣ Κέρκυρας: 26610 39360).

3. Ανακοινώνεται το πλήρες πρόγραμμα της σχολής επανεξέτασης UEFA A και UEFA B στην Κοζάνη (1-3/12/2015).

Στις 2/12 και ώρα 08:00 θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της ΕΠΣ Κοζάνης η εξέταση στην πρακτική για τους (η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 20:30 από το ξενοδοχείο Aliakmon):

ΒΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΕΡΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΛΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΙΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΡΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ

Στις 2/12 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της ΕΠΣ Κοζάνης η εξέταση στην πρακτική για τους (η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 08:30 από το γήπεδο της ΕΠΣ Κοζάνης):

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΟΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΙΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΓΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΣΙΜΩΝ ΛΕΩΝΑΡΔΟΣ
ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στις 3/12 και ώρα 08:00 θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο της ΕΠΣ Κοζάνης η εξέταση στην πρακτική για τους (η παραλαβή των θεμάτων θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:30 από το ξενοδοχείο Aliakmon):

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στις 3/12 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Aliakmon η εξέταση στη θεωρία. Θα πάρουν μέρος οι:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΔΡΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΚΑΡΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΚΕΡΤΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΒΕΡΤΑΡΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΙΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΑΓΙΟΥΚΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΚΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΑΠΑΡΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΡΟΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΕΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΜΠΑΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

4. Οι προπονητές UEFA-PRO Γιάννης Πετράκης, Άκης Μάντζιος, Σεραφείμ Αγγελίνας και Μουράτ Σεροπιάν θα επανεξεταστούν στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο Aliakmon στην Κοζάνη.

Αναθεωρητική σχολή για διεθνείς ποδοσφαιριστές

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις 23/12/2014, οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ανδρών που κατέχουν δίπλωμα προπονητή ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α.-Ε.Π.Ο. και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γ.Γ.Α.,δύνανται, εντός του 2015, να παρακολουθήσουν αναθεωρητική σχολή ταυτοτήτων τριετίας, προκειμένου να αποκτήσουν ταυτότητα προπονητή κατηγορίας UEFA-B.

Βεβαίωση Παρακολούθησης Σχολής

Όσοι προπονητές είναι στο στάδιο της αξιολόγησής τους (μέσα στο διάστημα της τετραετίας μετά την αποφοίτηση της Σχολής και δεν έχουν πετύχει την λήψη του διπλώματος ), έχουν το δικαίωμα με αίτημα τους στην οικεία Ε.Π.Σ., η οποία το διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα της διοίκησης της σχολής, να παραλάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης της Σχολής εφόσον καταθέσουν το παράβολο αξίας 50€ (25€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 25€ υπέρ Ένωσης). Το δικαίωμα αυτό εξαντλείται μετά την λήξη της τετραετίας από  την λήξη της Σχολής.

Σχολές Ανανέωσης Ταυτοτήτων τριετίας

Όπως προβλέπει η σύμβαση της προπονητικής UEFA - Ε.Π.Ο. (Coaching Convention 2010), η Ε.Π.Ο. υποχρεούται να δημιουργήσει Μητρώο Προπονητών. Όλοι οι προπονητές (με δίπλωμα UEFA ή με Πιστοποιητικό παρακολούθησης UEFA ή με ταυτότητα εξομοίωσης καθηγητών Φ.Α. ή με δίπλωμα αναθεωρητικών σχολών παλαιών διπλωμάτων πριν από το 1998) πρέπει να αποκτήσουν τον ειδικό-μοναδικό αριθμό μητρώου προπονητών ποδοσφαίρου Ε.Π.Ο., που θα ισχύει εφόρου ζωής και θα αναγράφεται στην ταυτότητα τριετίας. Προκειμένου να αποκτήσουν αυτόν τον αριθμό οι προπονητές, που έχουν παρακολουθήσει τις σχολές προπονητικής πριν από το 2012, εκτός των άλλων δικαιολογητικών, θα πρέπει να παρακολουθήσουν και σχολή ανανέωσης ταυτότητας τριετίας (20 ωρών).
Οι σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας θα διοργανώνονται από τις Ε.Π.Σ. σε συνεργασία με συνδέσμους προπονητών ή τον φορέα τους, μετά την υποβολή γραπτού αιτήματος στη διοίκηση της σχολής προπονητών. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής θα αναρτώνται και στο site της Ε.Π.Ο. (www.epo.gr).
Καταληκτική ημερομηνία για την απόκτηση του ειδικού αυτού αριθμού ορίζεται η 31.12.2015. Μετά την ημερομηνία αυτή κανείς προπονητής δεν θα ασκεί τα καθήκοντα του εντός της τεχνικής περιοχής, αν δεν έχει τον ειδικό αριθμό μητρώου.


Διαδικασία Επανεξέτασης 

Το  Δ.Σ. Ε.Π.Ο. στις  27.05.2013 αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία Σχολών επανεξέτασης, UEFA  A  &  UEFA B με την νέα μορφή  Οι συγκεκριμένες Σχολές απευθύνονται σε προπονητές , οι οποίοι δεν έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται (εντός της τετραετίας) και έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό σε ένα τουλάχιστον μάθημα..Η επανεξέταση των προπονητών θα πραγματοποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στις έδρες των Ενώσεων 4 φορές μέσα σε ένα  χρόνο. 
Η ανακοίνωση λειτουργίας κάθε σχολής επανεξέτασης θα ανακοινώνεται από το site της Ε.Π.Ο. ένα τουλάχιστον μήνα πριν. Οι υποψήφιοι προπονητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση). 
Μετά την ανακοίνωση της σχόλης επανεξέτασης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερολογιακών  ημερών να έχουν αποστείλει την αίτηση τους  στο Μητρώο Προπονητών της ΕΠΟ στο fax 210 9346733. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων τα ονόματα  των επιλεγέντων προπονητών θα αναρτώνται  στο site της ΕΠΟ.
Οι  επιλεγέντες προπονητές θα πρέπει εντός  πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των ονομάτων να καταθέσουν το παράβολο  επανεξέτασης στο λογαριασμό της  Ένωσης άλλως θα αντικαθίστανται  από τυχόν επιλαχόντες υποψηφίους. Οι λεπτομέρειες για τη θεωρητική και πρακτική εξέταση κάθε σχολής θα περιγράφονται μετά την ανακοίνωση των ονομάτων.
Οι Ενώσεις είναι υπεύθυνες για την εύρεση ικανών ομάδων επίδειξης,  όσον αφορά την επανεξέταση στο μάθημα της πρακτικής 
Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι που καλούνται να επανεξεταστούν δεν παρευρεθούν θα θεωρείται ότι συμμετείχαν σε αυτή χάνοντας τη μια από τις δυο επανεξετάσεις που έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν.
Υπενθυμίζεται  ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών και της απόφασης του ΔΣ της ΕΠΟ Νο 18 της 09.12.2013 ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο (2) φορές ή δυο (2) μαθήματα.
Το αίτημα επανεξέτασης από τον υποψήφιο  θα πρέπει να αποστέλλεται εντος 2 ετών από την ημερομηνία  αποφοίτησης της σχολής

Σχολές Αναθεώρησης

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 21 σχολών αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων προπονητών ΓΓΑ - ΕΠΟ (πριν από το 1998), που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ελλάδα, με την τελευταία να γίνεται στην Κέρκυρα 1 με 4/10/2012, όσοι δεν παρακολούθησαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για διάφορους λόγους, πλέον θα ακολουθούν τη διαδικασία των υπόλοιπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται με προτεραιότητα για την παρακολούθηση των προγραμματισμένων σχολών UEFA.
Με την πραγματοποίηση αυτών των σχολών ολοκληρώθηκε το  πρόγραμμα αναθεώρησης παλιών διπλωμάτων ΓΓΑ - ΕΠΟ και μάλιστα με καθυστέρηση δύο (2) ετών κατόπιν αιτήματος της ΟΠΠΕ που έγινε αποδεκτό από το ΔΣ της ΕΠΟ. Οι κάτοχοι τέτοιων διπλωμάτων, που είχαν την υποχρέωση αλλά δεν παρακολούθησαν καμία σχολή, δε θα έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν ταυτότητα προπονητή και δελτίο πιστοποίησης και κατά συνέπεια τα ονόματά τους δε θα αναρτηθούν στο site της ΕΠΟ epo.gr  Από την 1η Αυγούστου 2012 εφαρμόζεται απαρέγκλιτα ο προσφάτως εγκριθείς και αναρτηθείς στο site της ΕΠΟ Κανονισμός Προπονητών.

Σχολές εξομοίωσης

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος λειτουργίας των 28 σχολών εξομοίωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα το ποδόσφαιρο, που η τελευταία έγινε στη Χίο τον Ιούνιο του 2011, οι πτυχιούχοι των σχολών ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων προκειμένου να αποκτήσουν δίπλωμα ΟΥΕΦΑ  (εκτός των τμημάτων των Πανεπιστημίων που έχουν υπογράψει την ειδική σύμβαση ΕΠΟ-ΤΕΦΑΑ και αφορά την απονομή διπλώματος ΟΥΕΦΑ-B στους αποφοιτήσαντες επιτυχώς) θα ακολουθούν την διαδικασία των υπολοίπων υποψηφίων προπονητών και θα εντάσσονται ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την παρακολούθηση της σχολής.

Σχολή UEFA-C

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της συμφωνίας UEFA-ΕΠΟ, σχετικά με το σχέδιο συμφωνίας των οχτώ βημάτων, και έχοντας ολοκληρώσει τα εφτά εξ αυτών το ΔΣ της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την υλοποίηση του τελευταίου βήματος, μέσω της λειτουργίας σχολών για αναπτυξιακές ηλικίες (UEFA-C), στις έδρες των Ενώσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν, εάν το θελήσουν, και οι προπονητές κάτοχοι διπλωμάτων και ταυτοτήτων, που τα ονόματά τους αναγράφονται στο site της ΕΠΟ.


Διαδικασία Επαναβαθμολόγησης

 

Βάσει του νέου κανονισμού προπονητικής της UEFA ( Coaching Convention edit 2015), η ΕΠΟ συγκροτεί τριμελή Επιτροπή αναθεώρησης-αναβαθμολογησης προπονητών. Σκοπός της Επιτροπής είναι η αναβαθμολόγηση των  μαθημάτων θεωρίας, πρακτικής και διαιτησίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποψήφιου προπονητή.
Η διαδικασία αναβαθμολόγησης έχει  ως εξής:
Ο υποψήφιος προπονητής έχει το δικαίωμα, πέντε ημέρες ύστερα από την γνωστοποίηση της βαθμολογίας  του,  να υποβάλει αίτημα αναβαθμολόγησης προς την Επιτροπή, με την ταυτόχρονη κατάθεση παραβόλου 100 ευρώ. Εντός τριών μηνών η Επιτροπή θα εξετάζει το αίτημα,  παρουσία του αιτούντα προπονητή, στην έδρα που διεξάγεται η σχολή προπονητών.


Χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης σχολών (coaching convention 2015)

Το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. (30/7/2014) αποφάσισε για τους προπονητές που έχουν εξαντλήσει την δυνατότητα των επανεξετάσεων που δικαιούνται,  μετά την παρέλευση της τετραετίας , από την αποφοίτηση τους από την Σχολή και δεν κατορθώνουν να πετύχουν την λήψη  του διπλώματος της Σχολής , να τους παρέχεται το δικαίωμα και η δυνατότητα να λαμβάνουν εφόσον το επιθυμούν το Πιστοποιητικό παρακολούθησης της Σχολής. Το Πιστοποιητικό θα εκδίδεται από το τμήμα της διοίκησης  της σχολής ύστερα από καταβολή παραβόλου αξίας 100€ (50€ υπέρ Ε.Π.Ο. και 50€ υπέρ της Ένωσης) και μετά από αίτηση του Προπονητή προς την Τοπική Ε.Π.Σ., η οποία θα διαβιβάζεται  στο Τμήμα της διοίκησης της σχολής.

 

   
ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΧΟΡΗΓΟΣ
TRAVEL PLAN
ΧΟΡΗΓΟΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Real News
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Sport24
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Hellasod
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ