Αρχική > Πρωτάθλημα Προεπιλογής ΕΟ > Προκήρυξη & έγγραφα

Προκήρυξη & έγγραφα

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016 11:00

τελευταία ενημέρωση 18/10/2016

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016 - 2017


Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
αφού έλαβε υπόψη:

α. Το Καταστατικό της
β. Τους Κανονισμούς της
γ. Την από 14.07.2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Ε.Π.Ο. (Νο 60)


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Τους αγώνες του πανελλήνιου πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων Παίδων και Νέων, περιόδου 2016/2017

Άρθρο 1: Προκήρυξη / Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των μικτών/αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ε.Π.Σ. - Μελών της (εφεξής «Ομάδων») που μετέχουν στο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.

Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων ανήκει στην Επιτροπή του Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.

Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες των Πρωταθλημάτων προεπιλογής των εθνικών ομάδων διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.,
γ. των αποφάσεων της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα.

Άρθρο 3: Δήλωση Συμμετοχής
Η συμμετοχή των μικτών/αντιπροσωπευτικών Ομάδων των Ε.Π.Σ. στα πρωταθλήματα είναι υποχρεωτική.
Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. δύναται να απαλλάσσει Ομάδα/ες  από τη συμμετοχή στο οικείο πρωτάθλημα μετά από αίτηση της οικείας Ε.Π.Σ. (άρθρο 4 παρ. 1 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων).
Οι Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο. έως την Παρασκευή 26.08.2016 Δήλωση Συμμετοχής, για κάθε μία ομάδα ξεχωριστά, σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. 

Η Δήλωση Συμμετοχής θα συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά θα κοινοποιηθούν, σε ειδικό έγγραφο, στις ενδιαφερόμενες ομάδες με ευθύνη της Επιτροπής.

Άρθρο 4. Επικοινωνία
Η αλληλογραφία της Ε.Π.Ο. με τις ομάδες θα γίνεται και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e - mail), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού της Ε.Π.Ο. και το άρθρο 37 παρ. 5 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων..

Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι πάσης φύσεως αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α. στις μικτές/ αντιπροσωπευτικές ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,
επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ.
Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5, τότε, με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων, θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιοδήποτε ανάλογο πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη και θα της επιβάλλονται όλες οι προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς ποινές.

Άρθρο 6. Όμιλοι/Διεξαγωγή αγώνων
α. Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν σε ομίλους κατά την πρώτη τους φάση. Οι όμιλοι των πρωταθλημάτων  θα συγκροτηθούν με γεωγραφικά, κατά βάση, κριτήρια για οικονομικούς λόγους και θα ανακοινωθούν εγκαίρως από την Επιτροπή.
Οι αγώνες της πρώτης φάσης θα οριστούν στο πλαίσιο του κάθε ομίλου με κλήρωση και θα είναι μονοί για τους ομίλους από τον 1ο  έως και τον 7ο και διπλοί για τον 8ο όμιλο. Οι αγώνες του 7ου ομίλου θα διεξαχθούν υπό μορφή τουρνουά στην Αττική.
Η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε ομίλου θα προκριθεί στην επόμενη ( 2η) φάση.

β. Οι όμιλοι της πρώτης φάσης θα είναι οχτώ (8) και οι Ενώσεις θα κατανεμηθούν στους ομίλους ως εξής:
1ος όμιλος: Έβρος, Θράκη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Μακεδονία, Χαλκιδική
2ος όμιλος: Κιλκίς, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά
3ος όμιλος: Κέρκυρα, Θεσπρωτία, Ήπειρος, Άρτα, Πρέβεζα-Λευκάδα, Λάρισα, Τρίκαλα
4ος όμιλος: Καρδίτσα, Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Ευρυτανία, Φωκίδα, Βοιωτία
5ος όμιλος: Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλληνία - Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αχαϊα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία
6ος όμιλος: Αρκαδία, Αργολίδα, Κόρινθος, Αθήνα, Αν. Αττική, Δυτ. Αττική, Πειραιάς
7ος όμιλος: Δωδεκάνησα, Χίος, Σάμος, Λέσβος, Κυκλάδες.
8ος όμιλος: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι

γ. Από τη δεύτερη (2η) και όλες τις επόμενες φάσεις διεξαγωγής μέχρι και την Τελική φάση οι αγώνες θα είναι και πάλι μονοί, σε ουδέτερα γήπεδα που θα ορίζει η Επιτροπή με γεωγραφική κατανομή.
Στη δεύτερη φάση οι ομάδες που θα προκριθούν από την πρώτη θα αγωνιστούν μεταξύ τους ως ακολούθως:
Η πρωταθλήτρια του 1ου ομίλου με την πρωταθλήτρια του 2ου ομίλου (αγώνας Νο  01)
Η πρωταθλήτρια του 3ου ομίλου με την πρωταθλήτρια του 4ου ομίλου (αγώνας Νο 02)
Η πρωταθλήτρια του 5ου ομίλου με την πρωταθλήτρια του 6ου ομίλου (αγώνας Νο 03)
Η πρωταθλήτρια του 7ου ομίλου με την πρωταθλήτρια του 8ου ομίλου (αγώνας Νο 04)

δ. Στην τρίτη (3η ) φάση οι ομάδες που θα προκριθούν από τη δεύτερη φάση θα αγωνιστούν μεταξύ τους χιαστί, ως ακολούθως:
Η νικήτρια του αγώνα Νο 01 με τη νικήτρια του αγώνα Νο 03
Η νικήτρια του αγώνα Νο 02 με τη νικήτρια του αγώνα Νο 04
Οι δύο νικήτριες ομάδες της 3ης φάσης θα προκριθούν στον Τελικό Αγώνα κάθε πρωταθλήματος.
Οι δύο ηττημένες ομάδες θα αγωνιστούν μεταξύ τους για την 3η και 4η θέση.

ε. Στους αγώνες από τη δεύτερη φάση έως και τους Τελικούς Αγώνες και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική περίοδο θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 9 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.


Άρθρο 7. Γήπεδα / Ημέρα -ώρες έναρξης αγώνων
 Όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων διεξάγονται σε ημέρες που ορίζονται από την Επιτροπή και υποχρεωτικά, σε γήπεδα που θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Προτιμητέα τα γήπεδα των αθλητικών κέντρων των Ε.Π.Σ.
Σε περίπτωση που το γήπεδο/έδρα Ομάδας καταστεί ακατάλληλο, προσωρινά ή μόνιμα, κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η Επιτροπή θα μπορεί να ορίζει τους αγώνες του σε άλλο γήπεδο, το οποίο θα υποδεικνύεται από την οικεία Ε.Π.Σ., θα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων της Ένωσης και θα πληροί τους όρους της διοργάνωσης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια δύναται να αλλάξει την ώρα έναρξης αγώνα ή και το γήπεδο τέλεσης αυτού, υποχρεούμενη να ειδοποιήσει όλους τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξή του.
Τα αιτήματα των ενδιαφερομένων Ομάδων για αλλαγή ημέρας ή/και ώρας ή/ και γηπέδου, θα πρέπει να περιέρχονται στη διοργανώτρια έως και πέντε (5) ημέρες πριν τον αγώνα, πλήρως αιτιολογημένα, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει τη βασιμότητα ή μη του αιτήματος.

Οι Ε.Π.Σ. (με μέριμνα και ευθύνη τους) θα φροντίσουν για την γνωστοποίηση του προγράμματος στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούν, καθώς και στις οικείες αστυνομικές αρχές, ώστε να διεξάγονται κανονικά οι αγώνες.
Κάθε αγωνιστική μέρα θα διεξάγονται αγώνες Παίδων και Νέων με αυτή τη σειρά.

Άρθρο 8. Γιατρός αγώνα
Η παρουσία γιατρού αγώνα, ειδικώς στα παρόντα πρωταθλήματα, είναι υποχρεωτική. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα).

Άρθρο 9. Προπονητές
 Όλες οι Ομάδες υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με προπονητή - προπονητές διπλωματούχους U.E.F.A. / Ε.Π.Ο.
Για το πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων περιόδου 2016/2017 υποχρεωτικά θεωρείται το Πιστοποιητικό U.E.F.A. Β΄ τουλάχιστον, (άρθρο 5 του Κανονισμού Προπονητών).
Οι προπονητές θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή που εκδίδει η Ε.Π.Ο..
Η σύμβαση αυτή, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η το αποδεικτικό υποβολής από το σύστημα TAXIS, πρέπει να κατατεθεί στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.
Σε κάθε, τυχόν, αλλαγή Προπονητή, η νέα σύμβαση θα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προπονητών της Ε.Π.Ο. εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την υπογραφή της, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Άρθρο 10. Ποδοσφαιριστές
Στα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων λαμβάνουν μέρος αποκλειστικά ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται στις ελληνικές εθνικές ομάδες και ανήκουν σε ερασιτεχνικά σωματεία.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστών χωρίς τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων

Στο πρωτάθλημα ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2001 έως και 31.12.2002
Στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2003 έως και 31.12.2004 

Ποδοσφαιριστής που ανήκει ηλικιακά στην κατηγορία των Παίδων  δύναται να μετάσχει σε αγώνες του πρωταθλήματος Νέων, αποκλειομένης όμως, στη συνέχεια, της συμμετοχής του στην κατηγορία των Παίδων.

Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 εδ. ε του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.

Θα γίνεται οπωσδήποτε δεκτό αίτημα Ε.Π.Σ. για αναβολή αγώνα λόγω συμμετοχής τριών (3), τουλάχιστον, ποδοσφαιριστών σε αγώνα Εθνικών Ομάδων, εφόσον αποδεδειγμένα θα έχουν κληθεί στην Εθνική Ομάδα, αποτελούν βασικά στελέχη της μικτής/αντιπροσωπευτικής ομάδας και το αίτημα έχει υποβληθεί τρεις (3), τουλάχιστον, μέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα ( Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, άρθρο 22 παρ. 5).
Στο Πρωτάθλημα Παίδων επιτρέπονται, κατ' εξαίρεση των ισχυόντων κανονισμών, έως και πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) διακοπές του αγώνα.

Άρθρο 11. Διάρκεια αγώνων
Η διάρκεια των αγώνων των Νέων είναι ενενήντα 90΄ ( δύο ημίχρονα των 45΄) και η αντίστοιχη των αγώνων των Παίδων 80΄ ( δύο ημίχρονα των 40΄).

Άρθρο 12. Διαιτησία Αγώνων
Στο πρωτάθλημα Νέων τους αγώνες θα διευθύνουν διαιτητές του πίνακα της 2ης ή της 3ης κατηγορίας και σε αυτό των Παίδων διαιτητές της 3ης ή της 4ης κατηγορίας, ενώ οι βοηθοί και στα δύο πρωταθλήματα θα προέρχονται από την 3η ή την 4η κατηγορία.
Οι διαιτητές και οι βοηθοί και των δύο αγώνων θα προέρχονται από διαφορετικές Ενώσεις από εκείνες των διαγωνιζόμενων ομάδων.
Στους αγώνες του 7ου ομίλου, που θα διεξαχθεί σε μορφή τουρνουά στην Αττική, οι διαιτητές και οι βοηθοί δύνανται να προέρχονται, πέραν των Ενώσεων του 7ου ομίλου,  και από Ενώσεις όμορες με την διοργανώτρια Ένωση.
Στη 2η και στις επόμενες φάσεις μέχρι και τους Τελικούς Αγώνες στο πρωτάθλημα Νέων τους αγώνες θα διευθύνουν διαιτητές της 2ης,   τουλάχιστον, κατηγορίας, που θα προέρχονται από Ενώσεις όμορες με εκείνες που φιλοξενούν τους αγώνες και στο πρωτάθλημα Παίδων διαιτητές της 3ης, τουλάχιστον, κατηγορίας με αντίστοιχη, με το πρωτάθλημα Νέων, προέλευση.
Οι διαιτητές δεν θα λαμβάνουν αμοιβή αλλά θα τους καταβάλλεται αποζημίωση μετακίνησης.
Η μετακίνηση των διαιτητών θα γίνεται με ένα αυτοκίνητο και η καταβαλλόμενη αποζημίωση θα ανέρχεται σε 0.30 ευρώ ανά χιλιόμετρο.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη γηπεδούχο Ε.Π.Σ. στην πρώτη φάση των αγώνων και από την Ε.Π.Ο. από τη 2η φάση και όλες τις επόμενες φάσεις έως και τους Τελικούς Αγώνες.
Οι διαιτητές δεν θα λαμβάνουν αμοιβή, αλλά θα εισπράττουν αποζημίωση μετακίνησης.
Η μετακίνηση των διαιτητών θα γίνεται με ένα αυτοκίνητο και η καταβαλλόμενη αποζημίωση θα ανέρχεται σε 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη γηπεδούχο Ε.Π.Σ.

Άρθρο 13. Οικονομικοί όροι
1. Επιτρέπεται η τέλεση των αγώνων με ελεύθερη είσοδο.
2. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος ομάδα εκδώσει εισιτήρια ως ανώτατη τιμή εισιτηρίου ορίζονται τα πέντε (5) ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η είσοδος στο γήπεδο παιδιών, νέων, σπουδαστών και γενικώς νεαρών ηλικιών θα είναι ελεύθερη. Τυχόν έσοδα ανήκουν όλα στην γηπεδούχο Ε.Π.Σ.
3. Από την Ε.Π.Ο. θα καταβάλλονται στις Ε.Π.Σ. για τις μετακινήσεις των ομάδων τα παρακάτω ποσά:
α. Το κόστος μετακίνησης για αποστολή σαράντα δύο (42) ατόμων (Παίδες και Νέοι) εκ των οποίων οι τριάντα έξι (36) θα είναι ποδοσφαιριστές (από δεκαοχτώ (18) για κάθε ομάδα).
β. Για μετακίνηση στην ηπειρωτική Ελλάδα αποζημίωση όση η χιλιομετρική απόσταση επί 0,85 ευρώ/λεωφορείο
γ. Για κάθε μετακίνηση ομάδας πρόσθετα τετρακόσια (400) ευρώ για φαγητό και λοιπά έξοδα για κάθε μία από τις ομάδες (Παίδες και Νέοι)
δ. Για κάθε εντός έδρας αγώνα στην γηπεδούχο Ένωση το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ και για τις δύο ομάδες (Παίδες και Νέοι)
ε. Στις ομάδες που μετακινούνται πέραν των διακοσίων πενήντα (250) χιλιομέτρων θα καταβάλλονται τετρακόσια (400) ευρώ για διανυκτέρευση για κάθε μία ομάδα (Παίδες και Νέοι), δηλαδή συνολικά οχτακόσια (800) ευρώ και επίσης τριακόσια (300) ευρώ για τη διανυκτέρευση του οδηγού του λεωφορείου και αποζημίωση παραμονής του οχήματος.
στ. Οι μετακινήσεις των αποστολών των δύο ομάδων θα γίνονται με το ίδιο μέσο και με ευθύνη των συνοδών τους. Όπου απαιτείται διανυκτέρευση οι ομάδες θα διαμένουν στο ίδιο, εφόσον είναι εφικτό, ξενοδοχείο ή αλλιώς σε δύο κοντινά ξενοδοχεία για λόγους ελέγχου και ασφαλείας.
ζ. Ένωση η οποία δεν συμμετέχει στα πρωταθλήματα αδικαιολόγητα στερείται, εκτός των άλλων, της επιχορήγησης για την ενίσχυση των Μικτών Ομάδων και των ενωσιακών προπονητών για την περίοδο που δεν συμμετέχει.
η. Το κόστος διεξαγωγής του τουρνουά των ομάδων του 7ου ομίλου θα καλυφθεί από την Ε.Π.Ο.


Άρθρο 14. Έπαθλα πρωταθλήματος
 Στην πρωταθλήτρια Ομάδα κάθε ομίλου θα απονεμηθεί, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή της.
Στις νικήτριες Ομάδες των Τελικών Αγώνων των δύο πρωταθλημάτων θα απονεμηθεί Κύπελλο και από τριάντα (30) μετάλλια. Στις δύο φιναλίστ των τελικών αγώνων και στις νικήτριες των αγώνων για την 3η θέση θα απονεμηθούν από τριάντα (30) μετάλλια.
Στους διαιτητές των ως άνω αγώνων θα απονεμηθούν αναμνηστικές πλακέτες.

Άρθρο 15. Εμπορικά/ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα
Τα εμπορικά και τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα καθώς και εκείνα της τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων στα γήπεδα των αγώνων  ανήκουν στην Ε.Π.Ο., ασκούνται από αυτή για το σύνολο κάθε πρωταθλήματος και οι Ομάδες είναι υποχρεωμένες να εναρμονίζονται απολύτως με τα δεδομένα και τις υποχρεώσεις που διαμορφώνονται από την τυχόν σύναψη σύμβασης χορηγίας ή/και τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων ή/και ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης που συνάπτει η Ε.Π.Ο.

Άρθρο 16. Τελικές διατάξεις
α. Κάθε ένα από τα πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων (Παίδων και Νέων) θεωρείται, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων, το ανώτερο πρωτάθλημα στην κατηγορία του και εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις του νόμου για τα προνόμια και τα ευεργετήματα προς τους ποδοσφαιριστές.
β.
Η οικονομική εγκύκλιος της Ε.Π.Ο. και οι όποιες σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκήρυξης την οποία και συμπληρώνουν.
γ. Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. ή για οποιοδήποτε θέμα που θα παρουσιαστεί και δεν καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη θα αποφασίζει, μετά από πρόταση της Επιτροπής πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομάδων, η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο πλαίσιο του Καταστατικού της και του ορθού και του δίκαιου.

 


Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ


 

   
 • ΟΠΑΠ
  ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • VODAFONE
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • Nike
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΑΕΡΙΟ
  ΧΟΡΗΓΟΣ
 • AMSTEL
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • AEGEAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Prince Oliver
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • METROPOLITAN
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • Αποστολή
  ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ
 • AMISTIM
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Ostracon
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
 • Human Tecar
  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ