Αρχική > Ε.Π.Ο. > Πιστοποιημένοι Επόπτες-Stewards

Επιτροπή Ασφάλειας Αγώνων

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012 12:00
Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να μάθετε τους πιστοποιημένους από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδίας Επόπτες και Stewards Ασφαλείας για τη διοργάνωση αγώνων περιόδου 2012-2013.

Τελευταία ενημέρωση 26/7/2012
ΟΠΑΠ
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
VODAFONE
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
Nike
ΧΟΡΗΓΟΣ
AMSTEL
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
AEGEAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
METROPOLITAN
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
Αποστολή
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΕ